ABUIABAEGAAg5vGxvAUooMuSlgYw_gE4UA
ABUIABAEGAAgiKTGvAUo0ISA4gQwWDhY

全国独家中药发酵工艺

荣获国家级非物质文化遗产ABUIABAEGAAglaTGvAUogP6XmgQwZDhY

全国苗药生产基地之一

全国仅2家ABUIABAEGAAgoaTGvAUovbm60gYwWDhY

公安机关知识产权刑事执法保护

重点企业

影像w88首页
非物质文化遗产传承人纪录片
w88首页club w88产品介绍

廖氏化风丹非遗申报片
冻龄新肌多肽面膜展示视频
影像w88首页
非物质文化遗产传承人纪录片
w88首页club w88产品介绍

廖氏化风丹非遗申报片
冻龄新肌多肽面膜展示视频
w88首页club w88宣传片

产品展示

  • 电话:0851-28424888            

    传真:0851-28423888             地址:贵州省遵义市红花岗区医药健康产业园